De verzekeringskaart informeert je onder andere over:

 

✔     Welk soort verzekering is dit?

✔     Wat is verzekerd?

✔     Wat is niet verzekerd?

✔     Waar ben je gedekt?

✔     Wat zijn mijn verplichtingen?

✔     Zijn er dekkingsbeperkingen?